12 Nisan 2011 27903 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 6215 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6215 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- TBMM KARARLARI

- 990 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

- 991 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

- 992 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

- 993 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2011/1466 Karadeniz'e Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları Arasındaki İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1466 Karadeniz'e Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları Arasındaki İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2011/1494 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1494 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2011/1497 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti (UGYK) Harekatı Kapsamında Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Bünyesinde Faaliyet Gösterecek Olan Arnavutluk Birliği ile İlgili Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1497 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti (UGYK) Harekatı Kapsamında Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Bünyesinde Faaliyet Gösterecek Olan Arnavutluk Birliği ile İlgili Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2011/1507 Türk-Arap İşbirliği Forumu Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1507 Türk-Arap İşbirliği Forumu Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2011/1576 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin ENPI Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2007 Yılı Finansman Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1576 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin ENPI Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2007 Yılı Finansman Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11/4/2011 Tarihli ve 2011/26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/19, K: 2011/4 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 24/6/2004 Tarihli ve 5198 Sayılı Kanun ile 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/4/2008 Tarihli ve 5754 Sayılı Kanunla İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/19, K: 2011/4 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 24/6/2004 Tarihli ve 5198 Sayılı Kanun ile 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/4/2008 Tarihli ve 5754 Sayılı Kanunla İlgili)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri