11 Nisan 2011 27902 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2011/1455 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Coğrafi Bilgi Alanında İş Birliğine Dair Uygulama Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1455 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Coğrafi Bilgi Alanında İş Birliğine Dair Uygulama Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

- Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Nevşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri