10 Nisan 2011 27901 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2011/1463 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator Cumhuriyeti Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1463 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator Cumhuriyeti Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2011/1467 Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1467 Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2011/1509 Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1509 Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2011/1565 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Devletleri Ligi Arasında Türkiye'de Bir Misyon İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1565 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Devletleri Ligi Arasında Türkiye'de Bir Misyon İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Dışişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği- Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

- Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ana Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 335)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 335)

- 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/3)- 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/3)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri