05 Nisan 2011 27896 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2011/1586 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Deniz Otoyollarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Muhtırası'nın Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1586 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Deniz Otoyollarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Muhtırası'nın Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Adnan Menderes Üniversitesi Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/42)- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/42)

- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/43)- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/43)

- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/46)- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/46)

- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/47)- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/47)

- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/48)- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/48)

- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/49)- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/49)

- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/50)- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/50)

- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/52)- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/52)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/6)

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair 2011/5 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/36)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/5127;K: 2011/1038)- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/5127;K: 2011/1038)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13921;K: 2011/2312)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13921;K: 2011/2312)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/208;K: 2011/2741)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/208;K: 2011/2741)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/212;K: 2011/2745)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/212;K: 2011/2745)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri