03 Nisan 2011 27894 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 6216 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun- 6216 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, 3-5 Nisan 2011 Tarihleri Arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT'un, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2011/1534 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

- 2011/1549 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

- Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Tunceli Üniversitesi Alevilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri