02 Nisan 2011 27893 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararları

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik- Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

- Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Demirel Üniversitesi Alevi-Bektaşi Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 334)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 334)

- Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/76, K: 2010/122 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 20/6/1987 Tarihli ve 3395 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/76, K: 2010/122 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 20/6/1987 Tarihli ve 3395 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/58, K: 2011/15 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (22/11/2011 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/58, K: 2011/15 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (22/11/2011 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/21, K: 2011/16 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/21, K: 2011/16 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/13, K: 2011/23 Sayılı Kararı (29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/7/2003 Tarihli ve 4916 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/13, K: 2011/23 Sayılı Kararı (29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/7/2003 Tarihli ve 4916 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/65, K: 2011/24 Sayılı Kararı (18/2/1963 Tarihli ve 197 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/12/2003 Tarihli ve 5035 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/65, K: 2011/24 Sayılı Kararı (18/2/1963 Tarihli ve 197 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/12/2003 Tarihli ve 5035 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/109, K: 2011/25 Sayılı Kararı (31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/109, K: 2011/25 Sayılı Kararı (31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanun ile İlgili)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri