29 Mart 2011 27889 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 6192 Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme Ve Bu Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6192 Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme Ve Bu Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6193 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sürdürülebilir Kalkınma İçin Doğal Kaynakların Ve Çevrenin Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6193 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sürdürülebilir Kalkınma İçin Doğal Kaynakların Ve Çevrenin Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6194 Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6194 Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6195 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel Ve Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6195 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel Ve Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6196 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Müteahhitlik Ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna- 6196 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Müteahhitlik Ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

- 6197 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sınır Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6197 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sınır Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6198 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6198 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6199 Samsun Limanı (Türkiye Cumhuriyeti) Ve Kavkaz Limanı (Rusya Federasyonu) Üzerinden Demiryolu Feribotu İle Uluslararası Karma Taşımacılığın Organize Edilmesi Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6199 Samsun Limanı (Türkiye Cumhuriyeti) Ve Kavkaz Limanı (Rusya Federasyonu) Üzerinden Demiryolu Feribotu İle Uluslararası Karma Taşımacılığın Organize Edilmesi Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6200 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6200 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6201 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Petrol Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6201 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Petrol Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6202 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı İle Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6202 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı İle Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6203 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanliği İle Rusya Federasyonu Uyuşturucu Trafiği Kontrolü Federal Servisi Arasinda Uyuşturucu, Psikotrop Ve Ara Kimyasal Maddelerin Kaçakçiliği İle Mücadelede İşbirliği Hususunda Mutabakat Zaptinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6203 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanliği İle Rusya Federasyonu Uyuşturucu Trafiği Kontrolü Federal Servisi Arasinda Uyuşturucu, Psikotrop Ve Ara Kimyasal Maddelerin Kaçakçiliği İle Mücadelede İşbirliği Hususunda Mutabakat Zaptinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6204 Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık Ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6204 Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık Ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6205 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna- 6205 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

- 6206 Türkiye Cumhuriyeti Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı İle Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Bitki Koruma Ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6206 Türkiye Cumhuriyeti Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı İle Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Bitki Koruma Ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6207 Türkiye Cumhuriyeti Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı İle Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel Ve Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6207 Türkiye Cumhuriyeti Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı İle Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel Ve Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6208 Türkiye Cumhuriyeti Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı İle Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6208 Türkiye Cumhuriyeti Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı İle Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6209 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6209 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6210 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6210 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6211 Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Tarım Ve Köyişleri Bakanı İle Avusturya Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Federal Tarım, Orman, Çevre Ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6211 Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Tarım Ve Köyişleri Bakanı İle Avusturya Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Federal Tarım, Orman, Çevre Ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6212 Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6212 Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6213 Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6213 Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 6214 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 6214 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/1500 3007 Sayılı Gümrük Laboratuvarlarında Yapılacak Tahlillerden Alınacak Ücretler ile Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu ile Gümrük Müsteşarlığına Tahsis Edilen Sermayenin 30.000.000 (otuzmilyon) TL'ye Çıkarılması Hakkında Karar

- 2011/1511 Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi Kapsamında Bulunan İnönü-Vezirhan ve Vezirhan-Köseköy Yapım İşleri Projelerinde Sözleşme Bedelinin % 40'ı Kadar İş Artışına İzin Verilmesine İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- TEŞKİLATTA DEĞİŞİKLİK KARARI

- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi Kapsamında Geçici Olarak Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ve Bu Bölge Müdürlüğü Bünyesinde (10) Adet Başmühendislik ve (5) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ordu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/40)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/40)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/41)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/41)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/45)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/45)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 7. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/5128;K: 2011/612)- Yargıtay 7. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/5128;K: 2011/612)

- Yargıtay 16. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/9654;K: 2011/421)- Yargıtay 16. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/9654;K: 2011/421)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E:2010/12145;K: 2011/1184)- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E:2010/12145;K: 2011/1184)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13922;K: 2011/1961)- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13922;K: 2011/1961)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13923;K: 2011/1962)- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13923;K: 2011/1962)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13924;K: 2011/1963)- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13924;K: 2011/1963)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13925;K: 2011/1964)- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13925;K: 2011/1964)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13926;K: 2011/1965)- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13926;K: 2011/1965)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13920;K: 2011/2311)- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/13920;K: 2011/2311)

- Yargıtay 19. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/14589;K: 2011/718)- Yargıtay 19. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/14589;K: 2011/718)

- Yargıtay 19. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/6386;K: 2011/736)- Yargıtay 19. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/6386;K: 2011/736)

- Yargıtay 19. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/14591;K: 2011/1244)- Yargıtay 19. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/14591;K: 2011/1244)

İLANLAR

- a - Yargı İlanı

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri