07 Mart 2011 27867 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Aksaray Üniversitesi Doğal ve Kültürel Mirasın Tanıtımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Aksaray Üniversitesi Kırsal Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Aksaray Üniversitesi Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Aksaray Üniversitesi Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Aksaray Üniversitesi Hidrobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri