22 Şubat 2011 27854 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/1392 Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı Bünyesinde 12 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1396 Gediz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI'nın Atanması Hakkında Karar (2011/4)

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

- YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Çorum İli Boğazkale İlçesine Bağlı Evren Belediyesinin İsminin "Yekbas" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- 2011/1331 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2011/1331 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 Tarihli ve 2011/12 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 Tarihli ve 2011/13 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 Tarihli ve 2011/14 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/2/2011 Tarihli ve 2011/ÖİB-K-02 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararı'nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 191)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9017)- Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9017)

- Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9019)- Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9019)

- Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9020)- Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9020)

- Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9021)- Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9021)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri