13 Şubat 2011 27845 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/1369 Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tapu Kadastro Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1370 Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1308 Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1310 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

- 2011/1314 Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1315 Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1316 Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1328 Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2011/1329 Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yönetim Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1330 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eczacılık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1333 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2011/1333 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2011/1354 Rize Serbest Bölgesi'nin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2011/1355 Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2011/1376 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1385 Bazı Yerleşim Birimlerinin "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması, Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2011/1386 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminer Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

- 2011/1388 Adapazarı Büyükşehir Belediyesinde Kurulacak Su ve Kanalizasyon İdaresinin Adına, Kadrolarına, Mevcut Personelinin ve Mal Varlığının Devrine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri