11 Şubat 2011 27843 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/1371 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Adının Fen Fakültesi Olarak Değiştirilmesi ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1324 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2011/1324 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2011/1327 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2011/1372 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçim Hakkında Karar

- 2011/1373 Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük Bölünmüş Yol Projesinde Sözleşme Bedelinin % 40'ı Kadar İş Artışına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2011/1387 Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1390 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2011/1272 Büyükelçi Atamasına Dair Karar

- 2011/1379 Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda Boşalan Temsilciliklere Yapılan Görevlendirmeler Hakkında Karar

- 2011/1391 Sermaye Piyasası Kurulunda Boş Bulunan Üyeliğe Atama Yapılması Hakkında Karar

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

- İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- Giresun İli Bulancak İlçesi Merkez Bucağı İnece Köyü Çirişli Bağlısının, Aynı İlin Merkez İlçe Merkez Bucağı Eriklimanı Köyüne Bağlanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hizmet Öncesi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hizmet Öncesi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çağ Üniversitesi Uzay Gözlem, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazikent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ANA STATÜ

- Türkiye Okçuluk Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Okçuluk Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/12)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/12)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/13)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/13)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 2)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No: 3)

- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 79)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10/2/2011 Tarihli ve ÖİB-K-01 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri