10 Şubat 2011 27842 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 984 Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 2/2/2010 Tarihli ve 956 Sayılı Kararıyla Bir Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 10/2/2011 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- İzmit Liman Yönetmeliği- İzmit Liman Yönetmeliği

- Karadeniz Ereğli Liman Yönetmeliği- Karadeniz Ereğli Liman Yönetmeliği

- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Alım-Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zirve Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ile İlgili 2011/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ile İlgili 2011/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 8/2/2011 Tarihli ve 2011/08 Sayılı Kararı

- Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, İnternet, Televizyon, Faks ve Telefon gibi Elektronik Ticaret Araçları Kullanılarak Yapılan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Satışlarına Dair Tebliğ ve Alkollü İçki Reklamlarında Uyulacak İlkeler Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2009, 2010 ve 2011 Yıllarında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2009, 2010 ve 2011 Yıllarında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/1/2011 Tarihli ve 6123 Sayılı Kararı

- Devlet Muhasebesi Standardı 19 (DMS 19) Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar- Devlet Muhasebesi Standardı 19 (DMS 19) Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar

- Devlet Muhasebesi Standardı 21 (DMS 21) Nakit Üretmeyen Varlıklarda Değer Düşüklüğü- Devlet Muhasebesi Standardı 21 (DMS 21) Nakit Üretmeyen Varlıklarda Değer Düşüklüğü

- Devlet Muhasebesi Standardı 16 (DMS 16) Yatırım Amaçlı Varlıklar Standardında Değişiklik Yapılması- Devlet Muhasebesi Standardı 16 (DMS 16) Yatırım Amaçlı Varlıklar Standardında Değişiklik Yapılması

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri