27 Ocak 2011 27828 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'a, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bitlis Eren Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2011/1)- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2011/1)

- Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Kota Dağıtımı Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İthalat: 2011/21)

- Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ (Sıra No: 209)- Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ (Sıra No: 209)

- Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 210)- Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 210)

DÜZELTME

- Biyogüvenlik Kurulunun 1, 2 ve 3 Sayılı Kararları ile İlgili

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri