26 Ocak 2011 27827 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2011 Yılı Listesi)

KURUL KARARLARI

- Biyogüvenlik Kurulunun 1, 2 ve 3 Sayılı Kararları

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri