20 Ocak 2011 27821 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 404)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 404)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/1)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/1)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/2)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/2)

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri