17 Ocak 2011 27818 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- İstanbul Teknik Üniversitesi Konut Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri