12 Ocak 2011 27813 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- 11 Ocak 2011 Tarihli Resmi Gazete 13 Ocak 2011 Tarihli Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik- Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik

- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

- Bingöl Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Bingöl Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri