05 Ocak 2011 27806 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2011/1241 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2011/1241 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER

- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Batman Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Gedik Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/16480; K: 2010/18718)- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/16480; K: 2010/18718)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/16490; K: 2010/19824)- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/16490; K: 2010/19824)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/16489; K: 2010/20078)- Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/16489; K: 2010/20078)

- Yargıtay 16. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/6360; K: 2010/5711)- Yargıtay 16. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/6360; K: 2010/5711)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/11239; K: 2010/15318)- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/11239; K: 2010/15318)

DÜZELTME

- - "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın Yürürlüğe Konulmasına İlişkin 2010/1169 sayılı Karar ile ilgili

İLAN BÖLÜMÜ

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri