04 Ocak 2011 27805 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/104)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/104)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/105)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/105)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/3)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/16 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Kararı (2009/16479; 2010/18720)- Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Kararı (2009/16479; 2010/18720)

- Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Kararı (2009/16488; 2010/19766)- Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Kararı (2009/16488; 2010/19766)

- Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Kararı (2009/16483; 2010/19941)- Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Kararı (2009/16483; 2010/19941)

- Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Kararı (2009/16486; 2010/19985)- Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Kararı (2009/16486; 2010/19985)

- Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Kararı (2010/5910; 2010/20102)- Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Kararı (2010/5910; 2010/20102)

- Yargıtay 16 Hukuk Dairesi Kararı (2010/7268; 2010/5713)- Yargıtay 16 Hukuk Dairesi Kararı (2010/7268; 2010/5713)

- Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Kararı (2010/11235; 2010/15314)- Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Kararı (2010/11235; 2010/15314)

- Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Kararı (2010/11237; 2010/15316)- Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Kararı (2010/11237; 2010/15316)

- Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Kararı (2010/11242; 2010/15320)- Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Kararı (2010/11242; 2010/15320)

İLAN BÖLÜMÜ

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri