02 Ocak 2011 27803 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2010/1197 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan Çeşitli Protokollerin Onaylanması Hakkında Karar- 2010/1197 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan Çeşitli Protokollerin Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/1199 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Tarih, Arşiv, Müzecilik ve Yayım Alanlarında İş Birliği Anlaşma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2010/1199 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Tarih, Arşiv, Müzecilik ve Yayım Alanlarında İş Birliği Anlaşma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLAN BÖLÜMÜ

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri