26 Aralık 2010 27797 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Alım-Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Rize Üniversitesi Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2010 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2010 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2010 Yılı Kasım Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2010 Yılı Kasım Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri