25 Aralık 2010 27796 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2010/1136 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/1136 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/1137 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Terörle Mücadelede İşbirliği Üzerine Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/1137 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Terörle Mücadelede İşbirliği Üzerine Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/1140 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği ve TİKA Kosova Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2010/1140 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği ve TİKA Kosova Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Sicil Amirleri Hakkında Yönetmelik- İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Sicil Amirleri Hakkında Yönetmelik

- İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik- İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 277)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 277)

- Tıbbi Sülük (Hirudo Medicinalis ve Hirudo Verbana) 2011 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2011/1)

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)

- Bazı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/43)

- Türkiye'de Üretilen, İmal Edilen veya Montajı Yapılan Cihazların Bildirimine Dair Tebliğ

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri