21 Aralık 2010 27792 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2010/1168 Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar- 2010/1168 Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği- Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

- Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2011 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi- 2011 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Teyit Sistemi YAMTEK Tarafından Karara Bağlanan Ulusal Standartlar Hakkında Tebliğ (No: YİG/2010-19)- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Teyit Sistemi YAMTEK Tarafından Karara Bağlanan Ulusal Standartlar Hakkında Tebliğ (No: YİG/2010-19)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/5909;K: 2010/18069)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/5909;K: 2010/18069)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16482;K: 2010/18312)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16482;K: 2010/18312)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16478;K: 2010/18721)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16478;K: 2010/18721)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16477;K: 2010/18722)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16477;K: 2010/18722)

- Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9481;K: 2010/14865)- Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9481;K: 2010/14865)

- Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/11263;K: 2010/15425)- Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/11263;K: 2010/15425)

DÜZELTME

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/12/2010 tarihli ve 2010/ÖİB-K-19 sayılı Kararı ile İlgili

- İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri