12 Aralık 2010 27783 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2010/1122 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile NATO Danışma, Komuta ve Kontrol Ajansı (NC3A) Tarafından Temsil Edilen NATO Danışma, Komuta ve Kontrol Teşkilatı (NC3O) Arasında NC3A Bünyesinde Ulusal Uzmanlık Ofisinin Devamı Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar- 2010/1122 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile NATO Danışma, Komuta ve Kontrol Ajansı (NC3A) Tarafından Temsil Edilen NATO Danışma, Komuta ve Kontrol Teşkilatı (NC3O) Arasında NC3A Bünyesinde Ulusal Uzmanlık Ofisinin Devamı Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Düzce Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri