11 Aralık 2010 27782 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/1091 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar- 2010/1091 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

- 2010/1096 Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Adının Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2010/1106 Kayseri İli, Develi İlçesine Bağlı Bazı Köylerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2010/1107 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar

- 2010/1110 Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar- 2010/1110 Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2010/1112 Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı Bünyesinde 4 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A) (Sıra No: 4)- Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A) (Sıra No: 4)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/50)

- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

- 3 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları