09 Aralık 2010 27780 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/1088 Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1126 İstiklal Marşı'nın, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Korunan Mali Haklara Konu Edilmemesine İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Dışişleri, Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yapılan Bazı Atamaların İptaline İlişkin Kararlar

YÖNETMELİKLER

- Ulaştırma Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Ulaştırma Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Ulaştırma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Ulaştırma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği

- Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

- Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliği

ANA STATÜ

- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/12/2010 Tarihli ve 2010/104 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/12/2010 Tarihli ve 2010/107 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9115;K: 2010/13508)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9115;K: 2010/13508)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9113;K: 2010/14082)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9113;K: 2010/14082)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9112;K: 2010/14084)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9112;K: 2010/14084)

- İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları