04 Aralık 2010 27775 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'a, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliği- Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliği

- Zeytinyağı Lisanslı Depo Yönetmeliği- Zeytinyağı Lisanslı Depo Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/57, K: 2009/123 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5395 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/57, K: 2009/123 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5395 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/29, K: 2010/90 Sayılı Kararı (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 21/1/2010 Tarihli ve 5947 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/29, K: 2010/90 Sayılı Kararı (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 21/1/2010 Tarihli ve 5947 Sayılı Kanun ile İlgili)

- İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları