02 Aralık 2010 27773 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'a, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/93)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/93)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/94)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/94)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/95)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/95)

- Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ- Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/23, K: 2010/27 Sayılı Kararı (6/1/1982 Tarihli ve 2577 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/23, K: 2010/27 Sayılı Kararı (6/1/1982 Tarihli ve 2577 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/51, K: 2010/73 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/51, K: 2010/73 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları