26 Kasım 2010 27767 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/1027 İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Bazı Taşınmazların Zeytinburnu Belediye Başkanlığına Bedelsiz Olarak Devredilmesine İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'a, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARARLAR

- Kahramanmaraş İli Çağlayancerit İlçesine Bağlı Düzbağ Belediyesinin İsminin "Helete" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- Çanakkale İli Merkez İlçesine Bağlı İntepe Belediyesinin İsminin "Erenköy" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- Burdur İli Ağlasun İlçesine Bağlı Çanaklı Belediyesinin İsminin "Mamak" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Bingöl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Turgut Özal Üniversitesi Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları