22 Kasım 2010 27763 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği