20 Kasım 2010 27761 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2010/1010 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Arasında Eğitim ve Bilim Alanlarındaki İşbirliğini Güçlendirme Hususunda Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar- 2010/1010 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Arasında Eğitim ve Bilim Alanlarındaki İşbirliğini Güçlendirme Hususunda Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/1031 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında AYYILDIZ-2010 Tatbikatı Süresince Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar- 2010/1031 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında AYYILDIZ-2010 Tatbikatı Süresince Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/1040 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 4 Nisan 1996 Tarihli Gümrük Geçiş Noktaları Konusunda Anlaşma'da Değişiklik Yapan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/1040 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 4 Nisan 1996 Tarihli Gümrük Geçiş Noktaları Konusunda Anlaşma'da Değişiklik Yapan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/1023 Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ürdün Haşimi Krallığı Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2010/1023 Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ürdün Haşimi Krallığı Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği