15 Kasım 2010 27760 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/615 Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/782 Rize Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1072 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İletişim Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1073 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1074 Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1075 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Su Ürünleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1076 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1082 Dış Ticaret Müsteşarlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Gazi Üniversitesi Deniz ve Su Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Göç ve Nüfus Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği