13 Kasım 2010 27758 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2010/997 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarıma Dayalı Endüstriler Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar- 2010/997 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarıma Dayalı Endüstriler Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/1002 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İmzalanan 2010-2012 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar- 2010/1002 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İmzalanan 2010-2012 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/1061 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar- 2010/1061 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/125 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/988 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2010/1013 Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2010/1025 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2010/1025 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2010/1044 İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1045 Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1046 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Adli Tıp Enstitüsünün Adının Adli Bilimler Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2010/1048 Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1049 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1050 Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

- 2010/1051 Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1052 Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile İletişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1053 Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1054 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1055 Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1056 Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1057 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Suşehri Sağlık Yüksekokulu ve Zara Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1058 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1059 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/1079 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun TİAK Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketine Ortak Olmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Milli Savunma, Dışişleri, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali KINACI'nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

- İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- İzmir İli Menemen İlçe Belediyesine Bağlı Ahmet Efendi Mahallesinin, Aynı İlin Çiğli İlçe Belediyesine Bağlanması Hakkında Karar

TEBLİĞLER

- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 49)- Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 49)

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/11/2010 Tarihli ve 3930 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/11/2010 Tarihli ve 3930 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları