09 Kasım 2010 27754 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2010/954 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2010/954 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Bingöl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazikent Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/90)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/90)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/91)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/91)

- Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Otobiodizel'e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları