07 Kasım 2010 27752 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/970 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar- 2010/970 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- İnternet Alan Adları Yönetmeliği- İnternet Alan Adları Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Terim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği