04 Kasım 2010 27749 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Hazırlık Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Yeni Yüzyıl Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (No: 62)- Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (No: 62)

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/82)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/82)

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/83)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/83)

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/84)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/84)

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/85)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/85)

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/86)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/86)

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/87)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/87)

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/88)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/88)

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/89)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/89)

KURUL KARARI

- KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023) ile İlgili 25/10/2010 Tarihli ve 2010/34 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları