02 Kasım 2010 27747 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/935 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2010/942 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İletişim Fakültesi Kurulması Hakkında Kakar

- 2010/947 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Faaliyette Bulunan Amerikan Bord Heyeti Kuruculuğundaki Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Özel İzmir Amerikan Koleji ve Özel Tarsus Amerikan Koleji Kuruculuğunun, Üzerinde Faaliyet Gösterdikleri Taşınmazların Maliki Bulunan Sağlık ve Eğitim Vakfına Devredilmesine İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2010/948 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2010/948 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2010/976 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2010/985 İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2010/669 Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2010/669 Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Lazer Uygulamaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları