31 Ekim 2010 27745 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları Yönetmeliği- İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/81)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/81)

- Teknik Servislerin Görevlendirilmesi Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: SGM 2010/12)- Teknik Servislerin Görevlendirilmesi Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: SGM 2010/12)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/27)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/28)