26 Ekim 2010 27741 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 978 Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'a, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/79)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/79)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/80)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/80)

KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2010 Tarihli ve 3889 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2010 Tarihli ve 3889 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2010 Tarihli ve 3895 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2010 Tarihli ve 3895 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2010 Tarihli ve 3902 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2010 Tarihli ve 3902 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları