20 Ekim 2010 27735 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'e, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Sahil Güvenlik Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Sahil Güvenlik Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Orman Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği- Orman Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/10/2010 Tarihli ve 2010/88 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/10/2010 Tarihli ve 2010/ÖİB-K-15 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları