18 Ekim 2010 27733 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Zirve Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/41)