10 Ekim 2010 27725 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/958 Orta Vadeli Program (2011-2013)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar- 2010/958 Orta Vadeli Program (2011-2013)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Gediz Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

GENELGE

- 2011-2013 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2010/3 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi- 2011-2013 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2010/3 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi

TEBLİĞ

- 2011-2013 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

KURUL KARARI

- Orta Vadeli Mali Plan (2011-2013)'ın Kabulüne Dair 8/10/2010 Tarihli ve 2010/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı   - Orta Vadeli Mali Plan (2011-2013)'ın Kabulüne Dair 8/10/2010 Tarihli ve 2010/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı