08 Ekim 2010 27723 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2010/868 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/868 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/871 Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile İspanya Krallığı Guardia Civil ve İspanyol Polisi Genel Direktörlüğü Arasında (Guardia Civil Alanında) Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2010/871 Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile İspanya Krallığı Guardia Civil ve İspanyol Polisi Genel Direktörlüğü Arasında (Guardia Civil Alanında) Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/908 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezleri Kurulması Hakkında Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/908 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezleri Kurulması Hakkında Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/887 Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2010/887 Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2010/921 Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından Malul Olanlara ve Şehit Olanların Mirasçılarına "Devlet Övünç Madalyası" Verilmesi Hakkında Karar

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

- YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 7/10/2010 Tarihli ve 939 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları