06 Ekim 2010 27721 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2010/835 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Eğitim, Bilim ve Teknik Alanlarda İşbirliği Protokolüne Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2010/835 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Eğitim, Bilim ve Teknik Alanlarda İşbirliği Protokolüne Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/870 Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerine Uygulanan Vizelerin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/870 Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerine Uygulanan Vizelerin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/872 Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2010/872 Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2010/899 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Sanayi ve Enerji Bakanlığı Arasında Doğal Gaz Satışı ve Sevkiyatına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/899 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Sanayi ve Enerji Bakanlığı Arasında Doğal Gaz Satışı ve Sevkiyatına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/905 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/905 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/918 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/918 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/860 İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Güzel Sanatlar Fakültesinin Adının Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2010/873 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna Ait Dolu Kadroların Derecelerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2010/875 Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı İlçelerdeki Emniyet Amirliklerinin İlçe Emniyet Müdürlüklerine Dönüştürülmesi Hakkında Karar

- 2010/888 Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2010/894 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2010/916 Türkiye Halk Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Verilen Görevlere İlişkin Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2010/925 Mersin Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2010/928 İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Esaslar

- 2010/930 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2010 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik- Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik

- Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği- Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği

- Milli Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Milli Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik- Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

- Adnan Menderes Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Adnan Menderes Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/22)

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/26)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları