03 Ekim 2010 27718 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

- YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 2/10/2010 Tarihli ve 900 Sayılı Kararı