02 Ekim 2010 27717 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2010/817 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2010/817 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

- 2010/827 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2010/827 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

- 2010/836 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/836 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/910 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2010-2012 Yıllarına İlişkin Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/910 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2010-2012 Yıllarına İlişkin Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Hayati YAZICI'ya, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER'in, Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik- Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Selçuk Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Doku Kültürü Yöntemleri ile Üretilen Meyve/Asma Fidanı/Üretim Materyali ve Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ile Pazarlaması Tebliği (No: 2010/47)

- 2010 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ- 2010 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/9/2010 Tarihli ve 3873 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/9/2010 Tarihli ve 3873 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/9/2010 Tarihli ve 3875 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/9/2010 Tarihli ve 3875 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar (E: 2009/5353, K: 2010/2671)- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar (E: 2009/5353, K: 2010/2671)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları