30 Eylül 2010 27715 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/818 Trabzon Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Ulaşım Yolu Güzergahında Yer Alan Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2010/823 Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2010/823 Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2010/846 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına Bağlı Olan Türk Devletleri Nükleer İşbirliği Araştırma ve Eğitim Merkezinin Kaldırılarak Adı Geçen Başkanlığa Bağlı Olarak Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2010/849 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2010/850 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar- 2010/850 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

- 2010/884 Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/898 Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/926 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2010/926 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- 2010/848 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda Boş Bulunan Üyeliğe Atama Yapılması Hakkında Karar

- 2010/892 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

- Devlet, Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği- Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği

- Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Erciyes Üniversitesi Orta Anadolu Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İhracat 2006/7 Sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2010/11)

- Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin İthalat: (2010/15) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları