26 Eylül 2010 27711 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Milli Eğitim Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği