25 Eylül 2010 27710 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi Fizibilite Çalışması'nın Kısmi Finansmanı Amacıyla Birleşik Devletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile Yapılan Hibe Anlaşması- Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi Fizibilite Çalışması'nın Kısmi Finansmanı Amacıyla Birleşik Devletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile Yapılan Hibe Anlaşması

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Enfeksiyöz Madde ile Enfeksiyöz Tanı ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliği- Enfeksiyöz Madde ile Enfeksiyöz Tanı ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliği

- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/23)- Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/23)

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçıların Listesi- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçıların Listesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları