21 Eylül 2010 27706 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Gazikent Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Gazikent Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Turgut Özal Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ (No: YİG/2010-13)- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ (No: YİG/2010-13)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları